Produkty

  Terapeutická práce s dětmi a žáky jako součást výchovného procesu. Dítě a žák ze specifickými potřebami. Logopedické minimum. Dítě úzkostné, hyperkinetické a s poruchami chování. Hry pro...
  Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. Komunikace s klientem. Efektivní komunikace ve škole i doma (obsah programu - rozkliknout níž).    
Základní kurz krizové intervence. Kognitivně behaviorální metody u žáků s psychickými poruchami.    
  Jedná se o dvoudenní workshop zaměřený na  kognitivně behaviorální psychoterapii dětí a žáků s poruchami chování, nejčastěji se vyskytujícími ve školní prostředí. Cílem je:...
  Jedná se o ucelený program zaměřený na terapii poruch chování. Je koncipovaný na principu integrativního pojetí terapie poruch chování v aplikaci pedagoga, speciálního pedagoga,...
  Cílem workshopu je seznámit účastníky s principy efektivní komunikace s dětmi i dospělými. Účastníci si osvojí praktické dovednosti, především jak úspěšně obstát v komunikaci...
Obsah: Seminář poskytuje základní přehled o nejčastějších psychických poruchách v dětském, adolescentním a dospělém věku. Představuje jejich klinický obraz a informuje o funkčních terapeutických...
  Vzdělávací program poskytuje možnosti, jak přistupovat a pracovat s dětmi a žáky školního věku, které ve svém chování projevují zvýšenou agresi. Program se skládá...
Vzdělávání realizuji i online formou.

Kontakt

PhDr. Nora Gavendová 00420 603 379 862 nora.gavendova@atlas.cz